BE THE BIGGER PERSON

Bu ifade “Büyüklük sende kalsın.” anlamına gelir. Bir örnek verelim:

Even though my coworker was constantly trying to undermine my efforts, I decided to be the bigger person and offer my assistance when they were struggling with a project. (İş arkadaşım sürekli çabalarımı baltalamaya çalışsa da büyüklük bende kalsın dedim ve bir projede zorlandıklarında yardım teklif etmeye karar verdim.)