Cümlenin öznesine göre am to, is to, are to, was to, were to olarak değişen bu yapının kullanım yerleri şöyledir:

1. Gelecekte planlanmış durumlarda:

The Queen is to visit Spain next month. (Kraliçe gelecek ay İspanya’yı ziyaret edecek.)
We’re to get a 5 per cent wage rise in January. (Ocakta yüzde 5 zam alacağız.)

2. Emir, talimat ya da duyurularda:

You are to do your homework before you watch TV. (Televizyon seyretmeden önce ev ödevini yapman gerekir.)
You’re to sit in the corner and keep quiet. (Sen köşede oturup sessiz dur.)

3. Was/were to have+past participle, geçmiş için planlanmış ama yapılamamış işleri anlatır:

I was to have visited the museum yesterday but I changed my mind. (Dün müzeyi gezecektim ama fikrimi değiştirdim.)
I was to have spoken to him the other day but he didn’t come to the company. (Geçen gün onunla konuşacaktım ama şirkete gelmedi.)