“Bilmem, bilmiyorum” anlamına gelir. Örnek:

A: Why is the computer not working? (Bilgisayar niye çalışmıyor?)
B: Beats me. I’m not sure what’s wrong with it. (Bilmem. Ne oldu, emin değilim.)