BOTH … AND …

1. “Hem … hem de” anlamındaki bu ifadede kullanılan kelimeler genellikle aynı türdendir:

She’s both pretty and clever. (Hem güzel hem de akıllı.) = sıfatlar kullanılmış
I spoke to both the Director andher secretary. (Hem müdürle hem de sekreteri ile konuştum.) = isimler kullanılmış
She both dances and sings. (Hem dans eder hem de şarkı söyler.) = fiiller kullanılmış

2. Ancak bazı insanlar tercih etmese de aksi kullanımlar da söz konusudur:

She both dances and she sings. (Hem dans eder hem de şarkı söyler.) = both + fiil; and + cümlecik
I both play the piano and the violin. (Hem piyano hem de keman çalarım.)

3. Bu yapıda both kelimesi ile bir cümlecik başlamaz:

You can both borrow the flat and (you can) use our car. (Hem daireyi ödünç alabilir hem de bizim arabayı kullanabilirsin.) = Both you can borrow the flat and you can use our car denmez.