BROAD & WIDE

1. İki kelime de “geniş” anlamına gelir. Bu iki kelimeden broad daha resmî dilde kullanılır:

The road was wide enough for two cars to pass. (Yol, iki arabanın geçeceği kadar genişti.)
The car’s too wide for the garage. (Araba, garaja sığmayacak kadar geniş.)
She wore a simple green dress with a broad black belt. (Geniş siyah bir kemeri olan sade yeşil bir elbise giymişti.)

2. Broad ve wide, bazı ifadelerde yaygındır:

broad shoulders (geniş omuzlar)
a broad back (geniş bir sırt)
wide eyes (büyük/iri gözler)
a wide mouth (geniş/büyük bir ağız)

3. Wide, ölçü ifadelerinde kullanılır. Kelime sırasına dikkat edin:

The river is about half a mile wide. (Nehrin genişliği yaklaşık yarım mil.) = … wide half a mile denmez.

4. Her iki kelime de soyut ifadelerde kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

broad-minded (geniş görüşlü, açık fikirli, hoşgörülü)
broad daylight (güpegündüz, gün ışığı)
a wide variety/range of … (geniş kapsamlı, çok çeşitli)