SMALL & LITTLE farkı

1. Small, boyutla ilgilidir. Big ve large kelimelerinin karşıtıdır: You’re too small to be a policeman. (Polis olamayacak kadar küçüksün.) = Ufak tefeksin.These shoes are too small for me. (Bu ayakkabılar bana çok küçük.) 2. Little kelimesinin anlamında daha

SO … THAT kullanımı

1. So ve that kelimeleri arasına sıfat ya da zarf gelir. “Öyle … ki, o kadar … ki” anlamına gelir: It was so cold that we stopped playing. (Hava öyle soğuktu ki oynamayı bıraktık.)The

SO FAR ne demek?

“Şimdiye kadar” anlamına gelir: He has tried many different kinds of medicine for his teenage acne so far. (Ergenlik sivilcesi için şimdiye kadar birçok farklı ilaç denedi.)So far, the factory

SO THAT & IN ORDER THAT kullanımı

1. Her iki yapı da “…sin diye, …mesi için, …mek için” anlamındadır. Özellikle teklifsiz dilde so that daha yaygın olarak kullanılır. Bu yapılarla can, will, may kullanılır: She’s staying here for six months so that she