euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

SMALL & LITTLE

1. Small, boyutla ilgilidir. Big ve large kelimelerinin karşıtıdır: You’re too small to be a policeman. (Polis olamayacak kadar küçüksün.) = Ufak tefeksin.These shoes are too small for me. (Bu ayakkabılar bana çok küçük.) 2. Little kelimesinin anlamında daha

SO … THAT

1. So ve that kelimeleri arasına sıfat ya da zarf gelir. “Öyle … ki, o kadar … ki” anlamına gelir: It was so cold that we stopped playing. (Hava öyle soğuktu ki oynamayı bıraktık.)The

SO FAR

“Şimdiye kadar” anlamına gelir: He has tried many different kinds of medicine for his teenage acne so far. (Ergenlik sivilcesi için şimdiye kadar birçok farklı ilaç denedi.)So far, the factory

SO THAT & IN ORDER THAT

1. Her iki yapı da “…sin diye, …mesi için, …mek için” anlamındadır. Özellikle teklifsiz dilde so that daha yaygın olarak kullanılır. Bu yapılarla can, will, may kullanılır: She’s staying here for six months so that she

SOME TIME, SOMETIME & SOMETIMES

1. Some time, “bir süre, biraz zaman” anlamına gelir: I’m afraid it’ll take some time to repair your car. (Maalesef arabanızı tamir etmek biraz zaman alacak.)She’s lived in Italy for some time,