APPEAR

1. Appear, “görünmek, gözükmek, -e benzemek” anlamında bir linking verb’dür. Yani, diğer fiiller gibi zarfla değil sıfatla nitelenir: Alice appears unaffected by all the media attention. (Alice, tüm medya ilgisinden etkilenmemişe

ARISE & RISE

1. Arise, “çıkmak, doğmak, baş göstermek, oluşmak” anlamına gelir. Düzensiz fiildir (arise, arose, arisen): Problems arose over plans to build a new tennis court here. (Buraya yeni bir tenis kortu yapma

AS IF, AS THOUGH & LIKE

1. As if ve as though “-mış gibi, -e benziyor, sanki” anlamlarına gelir: It looks as if / though it’s going to rain. (Yağmur yağacakmış gibi./Yağmur yağacağa benziyor.)It sounds as if / though

AS WELL AS

1. As well as, “hem … hem de …, yanı sıra” anlamındadır: She’s got a goat, as well as five cats and three dogs. (Beş kedisi ve üç köpeğinin yanı sıra

ASK & ASK FOR

1. Ask for “istemek” anlamına; ask ise “sormak” ya da “rica etmek” anlamına gelir: Don’t ask me for money. (Benden para isteme.) = Don’t ask me money denmez.Don’t ask me my name. (Bana adımı

AT ALL

1. At all, olumsuz bir cümleyi vurgulamak için kullanılır. “Hiç mi hiç” anlamına gelir: I didn’t understand anything at all. (Hiç mi hiç anlamadım. / Hiçbir şey anlamadım.)  2. At all, aynı