euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

FORGET, REMEMBER, REGRET, STOP, TRY & MEAN

Bu fiiller, hem gerund’larla hem de infinitive’lerle kullanılırlar. Ancak, bu kullanımlar arasında anlam farkları vardır. Şimdi bu fiilleri teker teker inceleyelim: Forget 1. “Geçmişte yapılmış bir işi unutmak” anlamında gerund

GERUNDS & INFINITIVES

Bazı fiillerin arkasına -ing koyuyoruz (I enjoy listening to classical music.), bazılarını to ile kullanıyoruz (I want to listen to classical music.), bazılarını ise fiilin yalın hâli ile kullanıyoruz (He