euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

QUANTIFIERS (II) each, every

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde each ve every kelimelerini inceleyeceğiz. Each: Sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. “Her, her bir” anlamına gelir. Sözünü ettiğimiz gruptaki her bir ögeyi tek tek düşündüğümüzü ifade eder. Bu yüzden, çoğu yerde

QUANTIFIERS (III) most, several, plenty of , enough

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde most, several, plenty of ve enough kelimelerini inceleyeceğiz. Most: Hem sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. “Çoğu” anlamına gelir: I don’t eat meat, but I like most types

QUANTIFIERS (IV) all, whole, none, half

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde all, whole,none ve half kelimelerini inceleyeceğiz. All: Hem sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. “Hepsi, bütün” anlamına gelir: All horses are animals. (Bütün atlar hayvandır.)All the people I

QUANTIFIERS (V) both, either, neither

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde both, either ve neither kelimelerini inceleyeceğiz. Both: Sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. “İkisi de” anlamına gelir: Both men were Spanish. (İki adam da İspanyoldu.)Both my teachers are doctors. (Annem de babam