euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

NEVERTHELESS anlamı ve kullanımı

“Bununla birlikte, yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir: It is a difficult race. Nevertheless, about 500 runners participate every year. (Zor bir yarış. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen her yıl yaklaşık 500 atlet

NO MORE MR. NICE GUY

Bu ifade, “efendilik de bir yere kadar!, benden bu kadar!” anlamlarına gelir. Şöyle bir örnek verelim: After years of constantly doing favours for everyone at work and never standing up

NONETHELESS anlamı ve kullanımı

“Bununla birlikte, yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir: My sister studied diligently for several months. Nonetheless she failed. (Kızkardeşim aylarca çok çalıştı. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen sınıfta kaldı.) The novel was too

NOUN CLAUSES kullanımı

Konuyu açıklamaya bir örnekle başlayalım: He knows my surname. (Soyadımı biliyor.)özne fiil         nesne He knows that I am a doctor. (Doktor olduğumu biliyor.)özne fiil        noun clause Birinci cümlede, fiile “neyi biliyor?” diye sorulduğunda cevap veren kısım (my

NOW THAT kullanımı

Now that bağlacı, “…diğine göre, madem (ki)” anlamına gelir. That kelimesi istenirse atılabilir: Now (that) Tom is married, he has become much more responsible. (Tom evlendiğine göre sorumluluğu çok daha arttı.)Now the exams