IN CONTRAST anlamı ve kullanımı

In contrast, “buna mukabil, buna karşın” anlamlarındadır: Extroverts like crowds. In contrast, introverts prefer solitude. (Dışa dönükler kalabalık severler. Buna mukabil/buna karşın, içe dönükler yalnızlığı tercih ederler.)  It was cold yesterday.

IN YOUR FACE!

“Bu da sana kapak olsun!” anlamına gelir. Örnek: She finally beat her brother at chess and declared, “In your face!” (Sonunda kardeşini satrançta yendi ve “Bu da sana kapak olsun!”

INSIDE & INSIDE OF farkı

Inside kelimesi, edat, isim, sıfat ve zarf olmak üzere birkaç şekilde kullanılır. Bu kullanımlarda kimi zaman tek başına kimi zaman da of ile kullanılır. Bu kullanımları örnek cümlelerle inceleyelim:  1)

INVERSION kullanımı

İngilizcede bir cümle normal olarak S (subject/özne) + V (verb/fiil) + O (object/nesne) şeklinde kurulur. Yani, önce özne, sonra varsa yardımcı fiil, daha sonra esas fiil ve ardından nesne gelir.

IT COMES AND GOES

“Bir gelip bir gidiyor, bir geliyor bir geçiyor, bir öyle bir böyle” anlamlarına gelir. Örnek: I’ve been experiencing this strange pain in my knee, but it comes and goes, so