IT SUCKS

“Berbat, çok kötü oldu” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: Did you hear that our favourite restaurant closed down?B: Yeah, it sucks. I loved their food. A: En sevdiğimiz lokantanın

IT TAKES GUTS TO …

“… yapmaya cesaret ister, yürek ister, göt ister, büzük ister” anlamlarına gelir. Örnek: It takes guts to stand up in front of a large audience and deliver a heartfelt speech.

JOHNNY ON THE SPOT

Johnny on the spot ne demek? Zor bir anınızda ya da yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir anda biri imdadınıza yetişiyorsa “Hızır gibi yetişti(n).” anlamında kullanılan bir deyimdir. Örnek: When the power

KEEP ME COMPANY

Konuşma dilinde “keep me company” ne demek? Filmlerde ya da romanlarda karşılaşabileceğimiz bu ifade “Bana eşlik et.” anlamına gelir. Örnek: Will you please keep me company while I wait for

LATE & LATELY farkı

Late kelimesi bir sıfattır ve anlamları aşağıda sıralanmıştır: 1. Gecikmiş, geç kalmış: I was late for the meeting. (Toplantıya geç kaldım.)My flight was two hours late. (Uçuşum iki saat gecikmişti.)

LINKING VERBS kullanımı

Normal şartlarda fiilleri zarflar niteler: He drives carefully. (Arabayı dikkatli kullanır.)          fiil      zarf Peki I am happy. cümlesinde am fiil olduğu hâlde neden happily zarfı değil de happy sıfatı kullanıldığını hiç merak ettiniz mi?