euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

PREFIXES (en-)

“En-“ ön ekinin kullanımı şöyledir: Bu ön ek, isim, sıfat ve fiillerle kullanılır: endanger = tehlikeye atmakencircle = çevrelemek, kuşatmakenrich = zenginleştirmekenable =olanak sağlamakenact = yasalaştırmakencash = (çek) bozdurmakenclose =

PREFIXES (ex-)

“Ex-” ön eki “eski” anlamına gelir ve isimlerle kullanılır: ex-boyfriend (eski erkek arkadaş)ex-girlfriend (eski kız arkadaş)ex-husband (eski koca)ex-wife (eski eş)ex-governor (eski vali)ex-president (eski başkan)ex-policeman (eski polis)ex-prisoner (eski mahkûm)ex-wrestler (eski güreşçi)

PREFIXES (fore-)

“Fore-” ön ekinin kullanımı şöyledir: Bu ön ek, isim ve fiillerle kullanılır: foreword: önsözforetell: önceden bildirmekforeground: ön planforearm: ön kolforefoot: ön ayakforeleg: ön ayakforerunner: öncüforesight: önsezi

PREPOSITIONS (I) at, in, on

İngilizcede at, in, on, for, with, by gibi kelimelere preposition (edat) denir. Edatları öğrenmek ve gereği gibi kullanmak biraz zaman alabilir. Çünkü her edatın birçok kullanımı vardır. Edatları Türkçeleştirerek ezberlemek yanlış bir

PREPOSITIONS (II) by, with, without

BY a. Pasif cümlelerde “tarafından” anlamında: The company was founded by Mr. White. (Şirket, Bay White tarafından kuruldu.)The novel was translated by a famous author. (Roman, ünlü bir yazar tarafından