euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

AT ALL

1. At all, olumsuz bir cümleyi vurgulamak için kullanılır. “Hiç mi hiç” anlamına gelir: I didn’t understand anything at all. (Hiç mi hiç anlamadım. / Hiçbir şey anlamadım.)  2. At all, aynı

ASK & ASK FOR

1. Ask for “istemek” anlamına; ask ise “sormak” ya da “rica etmek” anlamına gelir: Don’t ask me for money. (Benden para isteme.) = Don’t ask me money denmez.Don’t ask me my name. (Bana adımı

AS, WHEN & WHILE

Aynı anda olan olayları anlatmak için “…irken” anlamında as, when ya da while kullanılabilir. Ancak aralarında farklılıklar vardır: 1. Bu üç kelime de, aynı anda olan iki olaydan süreklilik anlatanını ifade etmek için kullanılır:

AS, BECAUSE, SINCE & FOR

Bu dört kelime, bir şeyin nedeninden söz ederken kullanılır. “-den dolayı, … yüzünden” anlamlarına gelirler. Kullanımlarında farklılıklar vardır: As & since Eğer sözü edilen neden, dinleyen/okuyan tarafından biliniyorsa ya da bu

AS WELL AS

1. As well as, “hem … hem de …, yanı sıra” anlamındadır: She’s got a goat, as well as five cats and three dogs. (Beş kedisi ve üç köpeğinin yanı sıra

AS IF, AS THOUGH & LIKE

1. As if ve as though “-mış gibi, -e benziyor, sanki” anlamlarına gelir: It looks as if / though it’s going to rain. (Yağmur yağacakmış gibi./Yağmur yağacağa benziyor.)It sounds as if / though

AS … AS

Bu yapı, iki kişi ya da şeyin bir şekilde eşit olduğunu anlatmak için kullanılır. Türkçede çoğunlukla “… kadar” anlamında olan as … as kelimelerinin arasına sıfat ya da zarf konulur: Sally is

ARISE & RISE

1. Arise, “çıkmak, doğmak, baş göstermek, oluşmak” anlamına gelir. Düzensiz fiildir (arise, arose, arisen): Problems arose over plans to build a new tennis court here. (Buraya yeni bir tenis kortu yapma

APPEAR

1. Appear, “görünmek, gözükmek, -e benzemek” anlamında bir linking verb’dür. Yani, diğer fiiller gibi zarfla değil sıfatla nitelenir: Alice appears unaffected by all the media attention. (Alice, tüm medya ilgisinden etkilenmemişe

ALTHOUGH, THOUGH, BUT & HOWEVER

Although & though: bağlaçlar Bu iki kelime de zıtlık belirten bağlaç olup “-e rağmen, -e karşın, gerçi, olsa da” anlamlarındadır. Teklifsiz dilde though daha yaygındır: (Al)though I don’t like him, I agree that he’s