SENTENCE CONNECTORS kullanımı

1) Contrast (zıtlık) However Brian is very hard-working. However, his brother is very lazy.Brian çok çalışkan. Bununla birlikte/gel gör ki/gelgelelim/buna mukabil, kardeşi çok tembel. On the other hand The job wasn’t

SORRY TO INTERRUPT

“Sözünüzü kestiğim için özür dilerim.” ya da “Lafınızı böldüğüm için kusura bakmayın.” anlamlarına gelir. Örnek: Sorry to interrupt, but I just wanted to clarify a point you mentioned earlier in

SPARE ME

“Bana masal okuma, bırak şimdi, hadi canım sen de” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek: A: Stop lecturing me about my choices. (Tercihlerimle ilgili bana nutuk çekmeyi bırak.) B: Sorry, I’m

STILL anlamı ve kullanımı

Bu kelimenin temel olarak iki anlamı vardır: 1) Hâlâ I am still waiting for an answer. (Hâlâ bir cevap bekliyorum.)There is still time to change your mind. (Fikrini değiştirmek için

SUBJECT-VERBS AGREEMENT kullanımı

Cümlenin öznesi ile fiili arasında bir uyum vardır. Örneğin,  The woman over there knows Spanish.The women over there know Spanish. Birinci cümlenin öznesi (woman) tekildir. Dolayısıyla fiil de  tekil (knows) olmuştur. İkinci cümle ise (women) çoğuldur. Onun

SUBJUNCTIVE kullanımı

1) Resmî dilde, özellikle yazı dilinde kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, bazı fiil (suggest, demand, advise, ask, beg, command, instruct, insist, order, propose, recommend, request, require, urge, warn), sıfat (important, advisable, crucial,