CLEFT SENTENCES kullanımı

Şu iki Türkçe cümleyi karşılaştıralım:

1) Peter camı kırdı.
2) Camı kıran Peter’dı.

İlk cümle, sıradan bir cümle ve cümlede Peter’ın camı kırdığı belirtiliyor. İkinci cümlede ise bir vurgu var. Camı kıranın bir başkası değil, Peter olduğu vurgulanıyor. İşte böyle cümlelere İngilizcede cleft sentences denir. Eğer vurgulanmak istenen insansa It is/was … who/that … yapısı, insan değilse It is/was … that … yapısı kullanılır:

Johannes Gutenberg invented the printing press around 1440. (Matbaa makinesini 1440 yılı civarında Johannes Gutenberg icat etti.) = Normal cümle.
It was Johannes Gutenberg who/that invented the printing press around 1440. (Matbaa makinesini 1440 yılı civarında icat eden Johannes Gutenberg’di.) = Cleft sentence.

Cleft sentences farklı biçimlerde de karşımıza çıkabilir:

Atatürk took İzmir in September 1922. (Atatürk İzmir’i Eylül 1922’de aldı.) = Normal cümle.
İzmir was the city that Atatürk took in September 1922. (İzmir, Atatürk’ün Eylül 1922’de aldığı şehirdi.) = Cleft sentence.

Yukarıdaki cümle başka biçimlerde de kurulabilir:

İzmir was what Atatürk took in September 1922.
The city that Atatürk took in September 1922 was İzmir.
What Atatürk took in September 1922 was İzmir.
It was İzmir that Atatürk took in September 1922.

Başka bir örnek daha verelim:

I left a comment on your website. (Sitenize bir yorum bıraktım.) = Normal cümle.
It was me who/that left a comment on your website. (Sitenize yorum bırakan bendim.)
It was I who/that left a comment on your website. (Sitenize yorum bırakan bendim.)