CLOTH & CLOTHES

1. Cloth, “kumaş, bez, dokuma” anlamına gelir. Teklifsiz dilde bu kelime yerine material ya da fabric demek daha yaygındır:

His suits were made of the most expensive cloth. (Takım elbiseleri en pahalı kumaştan yapılmıştı.)
Could you pass me a cloth? I’ve spilt some milk on the floor. (Bana bir bez verebilir misin? Yere biraz süt döktüm.)

2. Clothes ise, “elbise, giysi, kıyafet, üst baş” anlamına gelir. Tekil hâli yoktur. Bu yüzden, “giyecek bir şey” derken something to wear ya da an article / a piece of clothing denir:

I must buy some new clothes; I haven’t got anything to wear. (Yeni giysiler almam lazım; giyecek bir şeyim yok.)