CONTINUAL(LY) & CONTINUOUS(LY)

1. Continual(ly), can sıkıcı biçimde sürekli meydana gelen şeyleri anlatmak için kullanılır:

Prisoners’ families face continual harassment and attack. (Mahkûm aileleri, sürekli taciz ve saldırıya maruz kalıyorlar.)
They argue continually about money. (Para konusunda sürekli tartışıyorlar.)

2. Continuous(ly) ise, hiç durmadan meydana gelen şeyleri anlatmak için kullanılır:

There has been continuous fighting on the border for the last 72 hours. (Sınırda son 72 saattir sürekli bir çatışma var.)
He has lived and worked continuously in France since 1996. (1996’dan beri sürekli olarak/hiç durmadan Fransa’da yaşayıp çalışıyor.)