CONVERSELY anlamı ve kullanımı

Conversely, “buna mukabil, diğer taraftan” anlamlarına gelir:

Some wrong answers were marked right and, conversely, some right answers had been rejected. (Bazı yanlış cevaplar doğru olarak işaretlenmişti, buna mukabil/diğer taraftan, bazı doğru cevaplar da yanlış kabul edilmişti.)

Jim may struggle in math class, but conversely, he shows an extraordinary talent for writing. (Jim, matematikte zorlanabilir, buna mukabil/diğer taraftan kompozisyonda çok başarılı.)