1. Country, sayılabilen bir isim olup “ülke, memleket” anlamındadır:

Scotland is a cold country. (İskoçya soğuk bir ülkedir.)
France is the country I know best. (En iyi bildiğim ülke Fransa’dır.)
How many countries are there in Europe? (Avrupa’da kaç ülke var?)

2. Country, aynı zamanda sayılamayan bir isim olup “arazi, bölge, toprak” anlamındadır:

I like wild country best. (En çok vahşi toprakları seviyorum.)

Bu anlamda a country ya da countries diyemeyiz:

My parents live in nice country near Belfast. (Annemle babam, Belfast yakınlarında güzel bir bölgede yaşıyor.) = … in a nice country… denmez.

The country ifadesi ise, the town kelimesinin tersi olarak, “kırsal bölge, şehir dışı, taşra” anlamında çok yaygın olarak kullanılır:

We live in the country just outside Manchester. (Manchester dışında kırsal bölgede yaşıyoruz.)
Would you rather live in the town or the country? (Şehirde mi yoksa şehir dışında mı yaşamayı tercih edersin?)