CUT ME SOME SLACK

Günlük dilde kullanılan bu ifade “Bana fazla yüklenme.” ya da “Üstüme fazla gelme.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim:

I’ve had a really tough week at work, so could you please cut me some slack and not ask me to do any more chores tonight? (İşte gerçekten zor bir hafta geçirdim, bu yüzden lütfen üstüme fazla gelme ve bu gece benden başka ev işi yapmamı isteme.)