DEAD, DIE & DEATH

1. Dead, sıfattır ve “ölü, ölmüş, hayatta değil” anlamına gelir:

a dead man (ölü bir adam)
Mrs Taylor is dead. (Bayan Taylor öldü.)

2. Die, bir fiildir ve “ölmek” anlamına gelir:

Shakespeare died in 1616. (Shakespeare 1616’da öldü.) Shakespeare dead … denmez.
She died in a car crash. (Araba kazasında öldü.) She is dead in … denmez.
So far 50 people have died in the fighting. (Şimdiye kadar çatışmada 50 kişi öldü.)
My father is dead; he died in 1989. (Babam hayatta değil; 1989’da öldü.)

3. Death ise isim olup “ölüm” anlamındadır:

After his death, his wife started to live in Canada. (Ölümünden sonra eşi, Kanada’ya yaşamaya başladı.)