DEYİMLER VE ATASÖZLERİ (IDIOMS AND PROVERBS)

İngilizcedeki önemli deyim ve atasözleri:

A friend in need is a friend indeed. (Dost kara günde belli olur.)

A rolling stone gathers no moss. (Yuvarlanan taş yosun tutmaz.) 

Actions speak louder than words. (Lafla peynir gemisi yürümez. / Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.) 

All his geese are swans. (Kuzguna yavrusu şahin görünür.)

An early bird catches the worm. (Erken kalktım işime şeker kattım aşıma.)

As you make your bed, so you must lie in it. (Kendi düşen ağlamaz.)

Bad news travels fast. (Kara haber tez duyulur.)

Barking dogs seldom bite. (Isıracak köpek dişini göstermez.)

Better later than never. (Güç olacağına geç olsun.)

Birds of a feather flock together. (Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.)

Coming events cast their shadows before. (Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.)  

Cut your coat according to your cloth. (Ayağını yorganına göre uzat.)

Easy come easy go. (Haydan gelen huya gider.)

He has money to burn. (Denizde kum onda para.)

In the country of the blind, the one-eyed man is king. (Körler memleketinde şaşılar padişah olur.)

Many a little makes a mickle. (Damlaya damlaya göl olur.)

On the tip of my tongue. (Dilimin ucunda.)

Once bitten twice shy. (Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.) 

Out of sight out of mind. (Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.)

Pay the piper and call the tune. (Parayı veren düdüğü çalar.)

Strike while the iron is hot. (Demir tavında dövülür.)

The biter is sometimes bit. (Ava giden avlanır.)

The grass is always greener on the other side of the fence. (Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.)

The rotten apple injures its neighbour. (Üzüm üzüme baka baka kararır.)

There is no smoke without fire. (Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.)

Time is money. (Vakit nakittir.)

To err is human. (Hatasız kul olmaz.)

Too many cooks spoil the broth. (Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.)

Walls have ears. (Yerin kulağı var.)

What’s done cannot be undone. (Olan oldu. / Geçmişe mazi derler.)

While there is life, there is hope. (Can çıkmadan ümit kesilmez.)