DIS- anlamı ve kullanımı

“Dis-” ön ekinin kullanımı şöyledir: Bazı isimlere, sıfatlara ve fiillere gelerek, kelimenin asıl anlamının zıt anlamını verir. Mesela like “sevmek” demekse dislike “sevmemek” demektir:

Dislike = sevmemek, hoşlanmamak, beğenmemek
Dissimilar = benzemeyen, farklı, değişik
Disbelief = inançsızlık
Disadvantage = dezavantaj, mahzur
Dismount = inmek
Disagree = aynı görüşte olmamak, katılmamak
Disappear = ortadan kaybolmak
Disapprove = uygun görmemek, onaylamamak
Disarm = silahsızlandırmak
Disarrange = düzenini bozmak