“Dikkate alındı, anlaşıldı” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

A: Can you include the latest sales figures in the report? (En son satış rakamlarını rapora ekleyebilir misin?)
B: Duly noted. (Anlaşıldı.)