1. Öğrencilere during’in anlamı sorulduğunda çoğunlukla “sırasında, esnasında, süresince” derler. In sorulduğunda ise “içinde” derler. Ancak durum her zaman böyle değildir:

We’ll be on holiday during/in August. (Ağustosta tatilde olacağız.) Ağustos sırasında/esnasında/içinde… diye çevrilmez.
I woke up during/in the night. (Gece uyandım.) Gece sırasında/esnasında/içinde… diye çevrilmez.

2. Bir sürenin tamamını vurgulamak istersek during kullanılır:

The shop’s closed during the whole of August. (Mağaza, ağustos boyunca kapalı.) = … in the whole of August denmez.

3. Bir süre değil de bir etkinlik, olay, aktivite, deneyim vs söz konusu ise during kullanılır:

He had some strange experiences during his military service. (Askerliği sırasında garip deneyimler/olaylar yaşadı.) = … in his military service denmez.
I’ll try to phone you during the meeting. (Toplantı sırasında seni aramaya çalışacağım.) = … in the meeting denmez.
I met them during my stay in China. (Onlarla Çin’de kaldığım süre içinde tanıştım.)