ED or ING SIFATLARI nelerdir?

İngilizcede bazı fiillerin -ing almış hâlleri ile past participle hâlleri sıfat görevi görür. Mesela, interesting ve interested sıfatları interest fiilinden türemiştir. Öncelikle bu fiilleri ve doğru anlamlarını bilmek gerekir. Aşağıda bu fiillerin doğru anlamlarını ve bu fiillerden türetilmiş sıfatları bulacaksınız. Yazının sonunda sözlü sınav var:

amaze / hayran bırakmak, şaşırtmakamazed / hayran kalmışamazing / şaşırtıcı
amuse / eğlendirmekamused / eğlenmişamusing / eğlenceli, matrak
annoy / canını sıkmak, kafasını bozmakannoyed / canı sıkılmış, kafası bozulmuşannoying / can sıkıcı
bore / canını sıkmakbored / canı sıkılmışboring / sıkıcı
bewilder / hayrette bırakmak, şaşırtmakbewildered / şaşırmış, afallamışbewildering / hayret verici, şaşırtıcı
charm / büyülemekcharmed / büyülenmişcharming / büyüleyici
confuse / kafasını karıştırmakconfused / kafası karışmışconfusing / kafa karıştıran
depress / sıkıntı vermek, içini karartmakdepressed / içi kararmış, bunalıma girmişdepressing / iç karartıcı
disappoint / hayal kırıklığına uğratmakdisappointed / hayal kırıklığınauğramışdisappointing / hayal kırıklığı yaratan
discourage / cesaretini kırmakdiscouraged / cesareti kırılmışdiscouraging / cesaret kırıcı
disgust / iğrendirmekdisgusted / iğrenmişdisgusting / iğrenç, tiksindirici
embarrass / utandırmakembarrassed / utanmışembarrassing / utanç verici
excite / heyecanlandırmakexcited / heyecanlıexciting / heyecan veren
exhaust / yormakexhausted / yorgun, bitkinexhausting / yorucu
fascinate / hayran bırakmak, etkilemekfascinated / hayran olmuş, etkilenmişfascinating / hayran bırakan, etkileyici
frighten / korkutmakfrightened / korkmuşfrightening / korkutucu
interest / ilgilendirmekinterested / ilgilenen, ilgi duyaninteresting / ilginç
please / memnun etmekpleased / memnunpleasing / menuniyet veren
puzzle / kafasını karıştırmakpuzzled / kafası karışmışpuzzling / kafa karıştıran
satisfy / tatmin etmeksatisfied / tatmin olmuşsatisfying / tatminkâr
shock / şoke etmekshocked / şoke olmuşshocking / şoke edici
surprise / şaşırtmaksurprised / şaşırmışsurprising / şaşırtıcı
tire / yormaktired / yorguntiring / yorucu
worry / endişelendirmekworried / endişeliworrying / endişe verici

SÖZLÜ SINAV. Aşağıdaki cümlelerin İngilizcesini söyleyin. Birden fazla doğru cevap olabilir. Cevaplar için videoyu seyredin.

1. Oğlum çok tembel. Sporla ilgilenmez. 
2. Polis, kulübede korkmuş bir çocuk buldu. 
3. Çocuklara bakmak aşırı yorucu. 
4. Partime gelebileceğin için çok memnunum. 
5. Jack, patrona şaşırtıcı bir cevap verdi. 
6. İki saat iğrenç bir odada tutulduk. 
7. Max, bu sabah toplantıda canımı sıktı. 
8. Doktorun önünde soyunduğu için utandı. 
9. Kazayı ona söylemediğim için babamın canı sıkıldı. 
10. Yüzünde endişeli bir ifade ile oturuyordu.