euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

ED or ING SIFATLARI nelerdir?

İngilizcede bazı fiillerin -ing almış hâlleri ile past participle hâlleri sıfat görevi görür. Mesela, interesting ve interested sıfatları interest fiilinden türemiştir. Öncelikle bu fiilleri ve doğru anlamlarını bilmek gerekir. Aşağıda bu fiillerin doğru anlamlarını ve bu fiillerden türetilmiş sıfatları bulacaksınız. Yazının sonunda sözlü sınav var:

amaze / hayran bırakmak, şaşırtmak amazed / hayran kalmış amazing / şaşırtıcı
amuse / eğlendirmek amused / eğlenmiş amusing / eğlenceli, matrak
annoy / canını sıkmak, kafasını bozmak annoyed / canı sıkılmış, kafası bozulmuş annoying / can sıkıcı
bore / canını sıkmak bored / canı sıkılmış boring / sıkıcı
bewilder / hayrette bırakmak, şaşırtmak bewildered / şaşırmış, afallamış bewildering / hayret verici, şaşırtıcı
charm / büyülemek charmed / büyülenmiş charming / büyüleyici
confuse / kafasını karıştırmak confused / kafası karışmış confusing / kafa karıştıran
depress / sıkıntı vermek, içini karartmak depressed / içi kararmış, bunalıma girmiş depressing / iç karartıcı
disappoint / hayal kırıklığına uğratmak disappointed / hayal kırıklığınauğramış disappointing / hayal kırıklığı yaratan
discourage / cesaretini kırmak discouraged / cesareti kırılmış discouraging / cesaret kırıcı
disgust / iğrendirmek disgusted / iğrenmiş disgusting / iğrenç, tiksindirici
embarrass / utandırmak embarrassed / utanmış embarrassing / utanç verici
excite / heyecanlandırmak excited / heyecanlı exciting / heyecan veren
exhaust / yormak exhausted / yorgun, bitkin exhausting / yorucu
fascinate / hayran bırakmak, etkilemek fascinated / hayran olmuş, etkilenmiş fascinating / hayran bırakan, etkileyici
frighten / korkutmak frightened / korkmuş frightening / korkutucu
interest / ilgilendirmek interested / ilgilenen, ilgi duyan interesting / ilginç
please / memnun etmek pleased / memnun pleasing / menuniyet veren
puzzle / kafasını karıştırmak puzzled / kafası karışmış puzzling / kafa karıştıran
satisfy / tatmin etmek satisfied / tatmin olmuş satisfying / tatminkâr
shock / şoke etmek shocked / şoke olmuş shocking / şoke edici
surprise / şaşırtmak surprised / şaşırmış surprising / şaşırtıcı
tire / yormak tired / yorgun tiring / yorucu
worry / endişelendirmek worried / endişeli worrying / endişe verici

SÖZLÜ SINAV. Aşağıdaki cümlelerin İngilizcesini söyleyin. Birden fazla doğru cevap olabilir. Cevaplar için videoyu seyredin.

1. Oğlum çok tembel. Sporla ilgilenmez. 
2. Polis, kulübede korkmuş bir çocuk buldu. 
3. Çocuklara bakmak aşırı yorucu. 
4. Partime gelebileceğin için çok memnunum. 
5. Jack, patrona şaşırtıcı bir cevap verdi. 
6. İki saat iğrenç bir odada tutulduk. 
7. Max, bu sabah toplantıda canımı sıktı. 
8. Doktorun önünde soyunduğu için utandı. 
9. Kazayı ona söylemediğim için babamın canı sıkıldı. 
10. Yüzünde endişeli bir ifade ile oturuyordu.