EITHER … OR …

1. Either… or…, “ya … ya da …” anlamındadır:

You can either come with me now or walk home. (Ya benimle şimdi gelebilirsin ya da eve yürüyerek gidersin.)
If you want ice-cream, there’s either raspberry, lemon or vanilla. (Dondurma istiyorsan ya frambuaz, ya limon ya da vanilyalı var.)

2. Cümle içinde aynı türden kelimelerle kullanılması tercih edilir ve böylece cümlede bir ahenk sağlanmış olur:

You can have either tea or coffee. (Ya çay ya da kahve içebilirsin.) = isimlerle
Helen is either in London or in New York. (Helen ya Londra’da ya da New York’ta.) = edatlarla
Either you’ll leave this house or I’ll call the police. (Ya bu evi terkedeceksin ya da polis çağıracağım.) = cümleciklerle

3. Ancak, either… or… yapısı ile her zaman ahenkli cümleler kurulmaz:

You can either have tea or coffee. (Ya çay ya da kahve içebilirsin.)
Helen is either in London or New York. (Helen ya Londra’da ya da New York’ta.)
You’ll either leave this house or I’ll call the police. (Ya bu evi terkedeceksin ya da polis çağıracağım.)