1. Tekil bir isimle kullanılan either “ikisinden biri, ya bu ya öteki” anlamındadır:

Come on Tuesday or Thursday. Either day is OK. (Salı ya da perşembe gel. İki gün de uygun.) Either days … denmez.
She didn’t get on with either parent. (Annesiyle de babasıyla da geçinemiyordu.) … either parents denmez.

2. Either of ifadesi, the, my, these gibi kelimelerle ya da bir zamirle kullanılır. İfadenin ardından gelen isim çoğul olur:

You can use either of the bathrooms. (İki banyodan/Banyolardan istediğinizi kullanabilirsiniz.)
I don’t like either of my maths teachers. (İki matematik hocamı da sevmiyorum.)
I don’t like either of them. (Onların ikisini de sevmem.)

3. Either of’dan sonra kullanılan fiil hem tekil hem de çoğul olur:

Either of the children is perfectly capable of looking after the baby. (Çocuklardan/İki çocuktan herhangi biri, bebeğe mükemmel biçimde bakabilir.)
She just doesn’t care what either of her parents say(s). (Annesinin de babasının da ne dediği onun umrunda bile değil.)

4. Eğer cümleye bakıldığında anlam açıksa either bir isim olmadan, tek başına da kullanılır:

Would you like tea or coffee? ~ I don’t mind. Either. (Çay mı kahve mi istersiniz? ~ Farketmez. Hangisi olsa olur.)

5. Either ile kullanılan bir ismin yerine cümlede bir zamir kullanılması gerekiyorsa, bu zamir tekil de olur çoğul da:

If either of the boys phones, tell him/them I’ll be in this evening. (Çocuklardan biri telefon ederse, ona bu akşam evde olacağımı söyle.)

6. Either side/end ifadelerinde, either kelimesi “her iki” anlamına gelir:

There are roses on either side of the door. (Kapının her iki tarafında da güller var.)