EMINENT & IMMINENT farkı ve kullanımı

Eminent ve imminent kelimeleri birbirine karıştırılan iki sıfattır. Ancak anlamları çok farklıdır:

Eminent, “ünlü, tanınmış, seçkin, saygın” demektir:

an eminent architect: saygın bir mimar
an eminent painter: saygın bir ressam 
an eminent poet: saygın bir şair
an eminent writer: saygın bir yazar
an eminent professor: saygın bir profesör

Imminent ise, “olması yakın, eli kulağında, an meselesi” demektir:

an imminent disaster: olması yakın bir felaket
an imminent strike: eli kulağında bir grev
an imminent earthquake: olması yakın bir deprem
an imminent attack: eli kulağında bir saldırı