ESPECIALLY & SPECIALLY

1. Especially ve specially, temel olarak “özellikle” anlamında kullanılır:

It was a very cold house, especially in winter. (Özellikle kışın çok soğuk bir evdi.)
I specially liked the blue outfit. (Özellikle mavi kıyafeti beğendim.)

2. Especially, özneden sonra gelir:

All my family like music. My father, especially, goes to as many concerts as he can. (Tüm ailem müzik sever. Özellikle babam, gidebildiği kadar konsere gider.) … Especially my father goes … denmez.

3. Edatlardan ve bağlaçlardan önce especially tercih edilir:

We go skiing quite a lot, especially in February. (Özellikle şubatta kayağa çok gideriz.)
I drink a lot of coffee, especially when I’m working. (Özellikle çalışırken çok kahve içerim.)

4. Specially, bir past participle ile kullanılarak “özel olarak” anlamına gelir:

These shoes were specially made for me. (Bu ayakkabılar özel olarak benim için yapıldı.)
The song was specially written for his birthday. (Şarkı, özel olarak onun doğum günü için yazıldı.)

5. Sıfat olan especial kelimesi nadiren kullanılır. Onun yerine special kullanılır:

The children can only stay up late on special occasions. (Çocuklar, sadece özel durumlarda geç saatlere kadar uyanık kalabilirler.)