1. Even, “hatta, bile” anlamındadır:

She’s rude to everybody. She’s even rude to the police. (Herkese karşı kabadır. Polise karşı bile kabadır.)
He can’t even write his own name. (Kendi adını bile yazamaz.)

2. Even, cümlede fiilden önce gelir:

They even served champagne at breakfast. (Kahvaltıda şampanya bile servis ettiler.)

Ancak, eğer cümlede yardımcı fiil ya da can, must gibi bir modal varsa, even bu kelimelerden sonra gelir:

She doesn’t even know his name. (Onun adını bile bilmiyor.)
Some computers can even talk to you. (Bazı bilgisayarlar sizinle konuşabiliyor bile.)

3. Even, özneyi niteliyorsa cümlenin başına gelir. Ayrıca, cümlede hangi kelime nitelenecekse o kelimenin önüne gelir:

Anybody can do this. Even a child can do it. (Bunu kim olsa yapabilir. Çocuk bile yapabilir.)
I work every day, even on Sundays. (Her gün çalışıyorum, pazarları bile.)
I haven’t written to anybody for months – not even my parents. (Aylardır kimseye yazmadım – annemle babama bile.)

4. Even, tek başına bağlaç olarak kullanılmaz. Ancak even if ve even though olarak “…se bile, … rağmen” anlamında kullanılır:

Even if I become a millionaire, I shall always be a socialist. (Milyoner olsam bile hep sosyalist olacağım.) = … Even I become … denmez.
Even though I didn’t know anybody at the party, I had a nice time. (Partide kimseyi tanımamama rağmen iyi vakit geçirdim.) Even although … denmez.
I wouldn’t marry you even if you were the last man in the world. (Dünyadaki son adam sen olsan bile seninle evlenmem.)

Bazen even if anlamında sadece if de kullanılabilir:

I’ll do it if it kills me. (Beni öldürse bile bu işi yapacağım.) = … even if it kills me.

5. Even so, “buna rağmen, yine de, gene de” anlamına gelir:

He seems nice. Even so, I don’t really trust him. (Tatlı birine benziyor. Buna rağmen/yine de ona pek güvenmem.) = … Even though, I don’t … denmez.

6. Even now, “buna rağmen, öyle olduğu hâlde” anlamındadır:

He left her ten years ago, but even now she still loves him. (Onu on yıl önce terketti ama buna rağmen onu hâlâ seviyor.)