euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

FEMALE, FEMININE & EFFEMINATE

1. Female, “kadın …” anlamında bir sıfattır:

They chose her as the best female vocalist. (Onu en iyi kadın vokalist olarak seçtiler.)

Female, hayvanlar için de kullanılır ve “dişi …” anlamına gelir:

The female lion is smaller than the male. (Dişi aslan, erkek aslandan daha küçüktür.)

Female, isim olarak hem insanlar hem de hayvanlar için de kullanılır:

Females represent 30% of the country’s workforce. (Kadınlar, ülkenin iş gücünün %30’unu temsil ederler.)
The male fertilizes the female’s eggs. (Erkek, dişinin yumurtalarını döller.)

2. Feminine, “kadına özgü” anlamındadır:

feminine handwriting (kadına özgü el yazısı)

3. Effeminate ise, erkekler için kullanılır ve “kadınsı, kadın gibi” anlamına gelir:

He’s got a very effeminate voice. (Kadınsı bir sesi var.)