FICTIONAL & FICTITIOUS

1. Fictional, masallarda, filmlerde ya da oyunlarda geçen ve gerçek olmayan kişi ya da şeyleri anlatır. “Hayalî, kurgusal, kurmaca” anlamına gelir:

The film is based on a fictional story set in wartime. (Film, savaş zamanı yaşanmış kurgusal bir hikâye üzerine kurulmuştur.)

2. Fictitious ise, insanları kandırmaya yönelik durumlarda kullanılır. “Sahte, uyduruk, düzmece” anlamlarına gelir:

They bought the materials under fictitious names. (Malzemeleri sahte isim kullanarak aldılar.)