Bu iki fiil bazen birbirine karıştırılır. “Bulmak” anlamındaki find fiili düzensiz fiildir ve find-found-found olarak çekilir. İngilizcede ayrıca “kurmak” anlamında found diye de bir fiil vardır ve bu fiil düzenlidir, yani found-founded-founded diye çekilir.

I’ve just found a 100-lira note in my pocket. (Cebimde 100 lira buldum.)
Rome was founded in the 8th century B.C. (Roma, milattan önce 8. yüzyılda kuruldu.)