FOR, TO & BECAUSE (için) farkı ve kullanımı

Türkçede “için” dediğimiz kelime, İngilizcede üç biçimde söylenebilir:

1. For
2. To
3. Because

Şimdi bu kelimeleri tek tek inceleyelim:

1. For

“İçin” dediğimizde ilk akla gelen kelimedir. İsim, zamir ve -ing almış fiillerle kullanılır:

I’ve bought something for the baby. (Bebek için bir şey aldım.)
There is a message for you. (Sizin için bir mesaj var.)
Your watch will be repaired and ready for you on Monday. (Saatiniz tamir edilecek ve pazartesi günü sizin içinhazır olacak.)
There is a gift for Sally on the table. (Masanın üzerinde Sally için bir hediye var.)
The pool is for the use of hotel guests only. (Havuz, sadece otel misafirlerinin kullanımı içindir.)
Everyone in the office is contributing money for his retirement gift. (İş yerindeki herkes, onun emeklilik hediyesi için katkıda bulunuyor.)
I need some money for tonight. (Bu gece için bana para lazım.)
The chairman couldn’t talk for coughing. (Başkan, sürekli öksürdüğü için konuşamadı.)
We’re having a party for Susan’s 50th birthday. (Susan’ın 50. yaş günü için bir parti veriyoruz.)
They are making some preparations for the wedding. (Düğün için bazı hazırlıklar yapıyorlar.) 
It was a difficult decision, especially for a child. (Özellikle bir çocuk için zor bir karardı.)
He plays the piano very well for a beginner. (Piyanoyu bir acemi için çok iyi çalıyor.)
What can I do for you? (Sizin için ne yapabilirim?)

2. To

Bir eylemi yapma sebebimizi başka bir eylemle açıklıyorsak to kullanırız:

I went out to buy a newspaper. (Gazete almak için dışarı çıktım.) 
I am going there to see my mother. (Annemi görmek için oraya gidiyorum.)
This tool is used to make holes in leather. (Bu alet, deride delik açmak için kullanılır.)
You need two eggs to make this cake. (Bu keki yapmak için sana iki yumurta lazım.)
I gave English lessons to earn some extra money. (Ekstra para kazanmak için İngilizce dersleri verdim.)
Press this button to call security. (Güvenliği çağırmak için bu düğmeye basın.) 

3. Because

Çoğu öğrenci because kelimesini “çünkü” diye bilir ve bu doğrudur. Ancak, why ile sorulan sorulara cevap verirken because kelimesi “çünkü” anlamındadır:

– Why can’t you go to the party? (Partiye neden gidemiyorsun?)
– Because I am going on holiday that weekend. (Çünkü o hafta tatile çıkıyorum.)

Eğer because kelimesi iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç görevindeyse “çünkü”den çok “için” diye çevrilir:

I can’t go to the party because I am going on holiday that weekend. (O hafta tatile çıkacağım için partiye gidemiyorum.)

Not: Yukarıdaki cümle, “Partiye gidemiyorum, çünkü o hafta tatile çıkıyorum.” gibi de çevrilebilir ama becausekelimesinin bağlaç durumunda olmasından dolayı çok mecbur kalmadıkça böyle çevrilmemelidir. Başka bir bağlaçla örnek vererek durumu daha da netleştirelim. Mesela when kelimesini, soru sorarken “ne zaman” anlamında kullanırız:

When did you go to the concert? (Konsere ne zaman gittin?)

Ne var ki, aynı kelimeyi bağlaç olarak kullanırsak durum değişir:

When I went to the concert, I saw Jack. (Konsere gittiğim zaman/gittiğimde/gidince, Jack’i gördüm.)

Cümleyi, “Ne zaman konsere gittim, Jack’i gördüm.” diye çeviremeyiz. Aynı mantıkla because kelimesini de, eğer cümlede bağlaç ise “için” diye çevirmeliyiz.

Başka örnekler verelim:

He hated being in the army because he had to obey commands. (Emirlere uymak zorunda olduğu içinaskerlikten nefret ediyordu.)
The journey was quite quick because the road was clear. (Yol açık olduğu için yolculuk oldukça kısa sürdü.) 

 

SÖZLÜ. Aşağıdaki cümlelerin İngilizcesini söyleyin. Cevaplar için videoyu seyredin.

  1. İngilizcemi geliştirmek için Londra’ya gittim.
  2. Bu bavulu sizin için taşıyayım.
  3. Bebeği görmek için komşuma gittim.
  4. Biraz para çekmek için bankaya gittim.
  5. Bu gece için bana para lazım.
  6. Onu sevdiğim için onunla evlendim.
  7. Saat 8 için restoranda bir masa ayırttım.
  8. Şarkıcı ile tanışmak için kulise gitti.
  9. Noel için çocuklarına ne aldın?
  10. Fransızca öğrenmek istediği için Paris’e gitti.