Türkçede “unutmak” deyince aklımıza “forget” kelimesi gelir. Mesela, “Çantamı unuttum.” demek için “I’ve forgotten my bag.” deriz. Ancak, “Çantamı evde unuttum.” diyeceksek, yani cümlede bir yer belirteceksek “forget” fiili yerine “leave” fiilini kullanmalıyız: I’ve left my bag at home.”