“İçkisini ya da içeceğini tazelemek” anlamına gelir. Örnek:

I’ve finished my coffee; I’ll go get a refill. (Kahvemi bitirdim; gidip tazeleyeyim.)