“Aş bunları, geç bunları” anlamlarına gelir. Örnek:

A: I can’t believe I made that embarrassing mistake in front of everyone.
B: It happens to the best of us. Get over it and move on.

A: Herkesin önünde o utanç verici hatayı yaptığıma inanamıyorum.
B: Bu hepimizin başına gelir. Aş bunları ve yoluna devam et.