Gimme, argoda give me (= bana ver) demektir:

Gimme the magazine. (Dergiyi bana ver.)
Gimme a minute. (Bana bir dakika ver.)
Gimme the book back. (Kitabı bana geri ver.)
Gimme some money. (Bana biraz para ver.)