Gotta, have got to yerine kullanılır. Standart dışı bir kullanımdır:

I gotta go now = I have got to go now. (Şimdi gitmem lazım.)
I gotta save some money. = I have got to save some money. (Biraz para biriktirmem lazım.)