HARD & HARDLY farkı

İngilizcede zarflar, çoğunlukla sıfatlara “-ly” ekleyerek türetilir (slow = slowly; quick = quickly …). Bu yüzden birçok kişi, hard sıfatının zarf hâlinin hardly olduğunu zanneder. Halbuki bu iki kelime arasında böyle bir bağlantı yoktur. Hard ve hardly kelimelerinin anlamlarına bir bakalım:

Hard bir sıfattır ve en bilinen anlamı ile “zor” demektir:

Houses like this are hard to find. (Böyle evler bulmak zordur.)
The students found the test hard. (Test öğrencilere zor geldi.)
He had a hard life. (Zor bir hayatı vardı.)
I’ve had a hard day. (Zor bir gün geçirdim.)
It was a hard winter. (Zor bir kış oldu.)

Hardly ise bir zarf olup “hemen hemen hiç” anlamına gelir:

He hardly ever calls me. (Beni hemen hemen hiç aramaz.)
They hardly know each other. (Birbirlerini hemen hemen hiç tanımazlar.)
I had hardly seen my teacher since that day. (O günden beri öğretmenimi hemen hemen hiç görmemiştim.)
He hardly ate anything. (Hemen hemen hiçbir şey yemedi.)