“Katiyen olmaz, hayatta olmaz” anlamlarına gelir. Örnek:

A: Do you want to go to that new restaurant that just opened downtown tonight?
B: No, I heard their prices are exorbitant, and I’m trying to save money, so it’s a hard pass for me this time.

A: Bu akşam şehir merkezinde yeni açılan şu lokantaya gitmek ister misin?
B: Hayır, fiyatlar fahişmiş ve ben para biriktirmeye çalışıyorum, bu yüzden hayatta olmaz.