HARDLY, SCARCELY & NO SOONER kullanımı ve farkları

1. Bu ifadelerin üçü de “…mesiyle …mesi bir oldu, tam …mıştım ki … oldu” anlamına gelir. Çoğunlukla past perfect tense ile kullanılırlar:

… hardly..when/before...
… scarcely ... when/before 
…no sooner… than ...

I had hardly/scarcely closed my eyes when the phone rang. (Gözlerimi kapatmamla telefonun çalması bir oldu./Tam gözlerimi kapatmıştım ki telefon çaldı.)
She was hardly/scarcely inside the house before the kids started screaming. (Tam eve girmişti ki çocuklar çığlık atmaya başladı.)
I had no sooner closed the door than somebody knocked. (Kapıyı tam kapatmıştım ki biri kapıyı çaldı.)
We no sooner sat down in the train than I felt sick. (Trende tam oturmuştuk ki midem bulandı.)

2. Resmî ya da edebî dilde devrik cümle yapısı da mümkündür:

Hardly had I closed my eyes when I began to imagine fantastic shapes. (Gözlerimi kapatmamla tuhaf şekiller hayal etmeye başlamam bir oldu.)
No sooner had she agreed to marry him than she started to have doubts. (Onunla evlenmeye karar vermesiyle kuşku duymaya başlaması bir oldu.)