1. Help fiili bir başka fiille kullanılacaksa nesne + mastar yapısı kullanılır. Kullanılacak bu mastar to alabilir de almayabilir de:

Can you help me (to) find my glasses? (Gözlüğümü bulmamda bana yardımcı olabilir misin?) Can you help me finding …? denmez.
Thank you so much for helping us (to) repair the bike. (Bisikleti tamir etmede bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.)
Our main task is to help the company (to) become profitable. (Asıl görevimiz, şirketin kârlı olmasına yardımcı olmaktır.)

2. Help, arada nesne olmadan da bir başka fiille kullanılabilir. Bu durumda araya to konsa da olur konmasa da:

The new measure will help (to) boost trade. (Yeni önlem, ticareti canlandırmaya yardımcı olacak.)
We hope this helps (to) clarify the situation. (İnşallah bu, durumu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacak.)

3. Help, bir isimle kullanılacaksa with alır:

My brother offered to help me with my homework. (Kardeşim, ev ödevimde bana yardım etmeyi teklif etti.)