1. İnsanlar, ağaçlar, binalar, kuleler, bacalar, elektrik direkleri gibi şeyler için tall kullanılır:

How tall are you? (Boyun kaç?) How high are you? denmez.
There are some beautiful tall trees at the end of our garden. (Bahçenin sonunda güzel yüksek ağaçlar var.)

Bunların dışındaki durumlarda çoğunlukla high tercih edilir:

Mount Elbrus is the highest mountain in Europe. (Elbrus Dağı, Avrupa’nın en yüksek dağıdır.)
The garden’s got very high walls. (Bahçenin çok yüksek duvarları var.)

2. Ölçülerde, insanlar için tall, nesneler için high kullanılır:

I’m 1m 80 tall. (Boyum 1.80.)
That tree is about 30m high. (Şu ağaç, yaklaşık 30m yüksekliğinde.)

3. Yerden yükseklikten söz ediyorsak high kullanılır. Örneğin, kısa boylu birisiyle uzun boylu birisini karşılaştırırken tall kullanırız (Peter is taller than Tom). Ancak, kısa boylu olan kişi eğer bir sandalye üzerinde ise kullanılacak sıfat high’dır (Tom is higher than Peter):

That shelf is too high for me to reach. (Şu raf, benim ulaşamayacağım kadar yüksek.)

4. Vücudumuzun organlarından söz ederken ise tall değil, long kullanılır:

Mary has got beautiful long legs. (Mary’nin güzel uzun bacakları var.) = … tall legs denmez.