HUMAN & HUMANE

1. Human “insana özgü, insanla ilgili, insan…” demektir:

the human body/brain (insan vücudu/beyni)
human relationships (insan ilişkileri)
human behaviour (insan davranışı)
human error (insan hatası)
human nature (insan doğası)
human race (insan ırkı)
human resources (insan kaynakları)
human rights (insan hakları)

2. Humane ise “insana yakışan, insancıl, insani, insanca” demektir:

They write letters demanding humane treatment of prisoners. (Mahkûmlara insanca davranılmasını talep eden mektuplar yazıyorlar.)
The new prison governor is much more humane than his predecessor. (Yeni hapishane müdürü, selefinden çok daha insancıl.)