“I rest my case.” ifadesi, hem mahkemelerde avukatlar tarafından hem de normal hayatta kullanılır ve “Söyleyeceklerim bu kadar.” ya da “Başka sorum yok.” ya da “Diyeceğimi dedim.” anlamlarına gelir: Bir örnek verelim:

After presenting all the evidence and witnesses, I rest my case, Your Honour. (Tüm kanıtları ve tanıkları sunduktan sonra söyleyeceklerim bu kadar, Sayın Yargıç.)