1. İki kelime de “hasta” anlamındadır:

My aunt is very ill/sick. (Halam çok hasta.)

2. İngiliz İngilizcesinde ill sıfatından sonra bir isim kullanmak yaygın değildir. Araya bir zarf getirilerek kullanılır:

She is a seriously ill woman. (O,  ağır hasta bir kadın.) = She is an ill woman tercih edilmez.

Ancak Amerikan İngilizcesinde ill sıfatından sonra isim gelebilir:

We had to get medical help for our ill brothers. (Hasta kardeşlerimiz için tıbbi yardım almak zorunda kaldık.)

3. Hastalığı artan bir kişi için iller ya da more ill denmez. Onun yerine worse kelimesi kullanılır:

Each day Jack became worse. (Gün geçtikçe Jack daha kötüleşti.)

4. Be sick ifadesi “kusmak” anlamına da gelir:

He was sick after he ate too much chocolate. (Aşırı çikolata yedikten sonra kustu.)