IMMIGRATE, EMIGRATE & MIGRATE

“Göç etmek, göçmek” anlamına gelen bu kelimelerin kullanım yerleri farklıdır:

1. Immigrate, bir ülkede yaşamak için oraya göç etmek anlamında kullanılır. Bir yabancı Türkiye’ye göç ederse, o kişi biz Türkler için immigrate yapmış demektir. Yani başkasının ülkesine girmek demektir:

He immigrated to Turkey with his parents in 2005. (2005’te anne babasıyla Türkiye’ye göç etti.)

Bu kelimenin türevleri: immigrant = göçmen; immigration = göç

2. Aynı yabancı Türkiye’ye gelmek için kendi ülkesini terk ederse, kendi ülkesindeki vatandaşların gözüyle emigrate yapmış olur. Yani kendi ülkesinden ayrılmış demektir:

He emigrated from Syria in 2015. (2015’te Suriye’den göç etti.)

Bu kelimenin türevleri: emigrant = göçmen; emigration = göç

3. Migrate ise, özellikle iş bulmak için geçici süreyle bir ülkeye gitmeye denir. Ayrıca, hayvanların, özellikle kuşların göç etmesi anlamında da kullanılır:

Millions migrate to big cities to find work. (Milyonlarca insan, iş bulmak için büyük şehirlere göç ediyor.)
In September these birds migrate 1000 miles south to a warmer climate. (Eylülde bu kuşlar, 1000 mil güneye daha sıcak bir iklime göç eder.)

Bu kelimenin türevleri: migrant = göçmen; migration = göç