1. In caseçoğunlukla önlemler, tedbirler vs. için kullanılır ve “… diye, …diği takdirde” anlamlarına gelir:

I always take an umbrella in case it rains. (Yağmur yağar diye yanıma hep şemsiye alırım.)

Gelecekten söz etsek dahi in case’den sonra geniş zaman kullanılır:

I’ve bought a chicken in case your mother stays to lunch. (Annen yemeğe kalır diye tavuk aldım.) = … in case your mother will stay … denmez.

2. In case’den sonra should + mastar yapısı da kullanılır. Bu kullanım cümleye “olur da …” anlamı katar:

I’ve bought a chicken in case your mother should stay to lunch. (Olur da annen yemeğe kalır diye tavuk aldım.)

Bu yapı, geçmişle ilgili cümlelerde de yaygındır:

I wrote down her address in case I should forget it. (Unuturum diye adresini yazdım.)

“Olur da …” anlamı, (should) happen to yapısı kullanılarak da verilir:

We took our swimming things in case we happened to find a pool. (Olur da havuz buluruz diye mayolarımızı yanımıza aldık.) = ya da … in case we should happen to find a pool.

3. In case ve if, oldukça farklı anlamlarda kullanılır:

Let’s buy a bottle of wine in case Roger comes. (Roger gelir diye bir şişe şarap alalım.) = Roger gelmedi ama gelmesi muhtemel; biz de tedbiren önceden şarap alalım.

Let’s buy a bottle of wine if Roger comes. (Roger gelirse bir şişe şarap alalım.) = Bekleyip görelim. Roger gelirse biz de o zaman gider şarap alırız; gelmezse almayız; her şey onun gelmesine bağlı.

I’m taking an umbrella in case it rains. (Yağmur yağar diye yanıma şemsiye alıyorum.)

I’ll open the umbrella if it rains. (Yağmur yağarsa şemsiyeyi açarım.) = I’ll open the umbrella in case it rains denmez.

People insure their houses in case they catch fire. (İnsanlar, evleri yanar diye/evlerinin yanmasına önlem olarak onları sigortalatırlar.) = … if they catch fire denmez.

People telephone the fire brigade if their houses catch fire. (İnsanlar, evleri yanınca itfaiyeyi ararlar.) = … telephone in case their houses catch fire denmez.

4. In case of ifadesi, in case’den daha farklıdır ve if’e daha yakın bir kullanıma sahiptir:

In case of fire, break glass. (Yangın durumunda camı kırın.) = “Yangın çıkarsa” anlamında.